MEIDÄN MAAPALLO-OHJELMAMME

ProtectOnessa päämääränämme on tarjota innovatiivista, kemikaalitonta suojaa punkkeja, kirppuja ja pölypunkkeja vastaan koko perheelle. Tuotevalikoimamme, jossa hyödynnetään ultraääniteknologiaa, on merkittävä innovaatio tällä alalla – nämä tuotteet tarjoavat turvallista suojaa erilaisia loisia vastaan samalla estäen myrkyllisempien materiaalien pääsyn maaperään ja pohjaveteen.

Olemme vuosien ajan seuranneet ympäristötietoisuuteen ja kestävyyteen liittyviä innovaatioita ja integroineet ne tuotekehitykseemme. Näin olemme esimerkiksi lanseeranneet ladattavan tuotevalikoimamme, joka sisältää tuotteen, joka on valmistettu 50 % kierrätetystä muovimateriaalista kesäkuusta 2021 lähtien.

Ympäristötietoisuus ja kestävyys eivät ole vain nousevia trendejä – ne ovat ainoa tie kohti elinkelpoisempaa tulevaisuutta. Vuosien suunnittelun jälkeen lanseerasimme ProtectOne Earth -projektimme vuoden 2021 alussa.

Tämän kattavan projektin tavoitteisiin kuuluu muovituotannon vähentäminen, tietoisuuden lisääminen muovin kierrätyksestä, kemikaalien käytön vähentäminen ja innovatiivisten, kestävämpien tuotteiden kehittäminen, jotka voivat näytellä tärkeää roolia ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Vuoteen 2024 mennessä pyrimme käyttämään kestävämpiä materiaaleja tuottaaksemme vähintään 60 % tuotteistamme, käyttäen kierrätettyä ja biohajoavaa muovia. Suunnitelmana on käyttää noin 1,5 tonnia vähemmän polykarbonaattia vuosittain tuotantoprosessissa lähitulevaisuudessa. Kiinnitämme erityistä huomiota tuotteidemme täydelliseen kemikaalittomuuteen saavuttaaksemme vihreän tuotelinjan.

PROJEKTIN FILOSOFIA

ASETETUT JA SAAVUTETUT TAVOITTEET

2021

2022

2023