Takuun sisältö:

ProtectOne Oy (rekisteröity toimipaikka: H-1021 Budapest, Völgy u. 5/A.; yhtiörekisterinumero: 01-09-944010; veronumero: 22797933-2-41; sähköposti: info@protectone.com), valmistajana ja takuunantajana, takaa vapaaehtoisesti 6 kuukauden ajan ostopäivästä Tickless Pet, EcoPet, Baby/Kid, EcoKid, Human, EcoHuman, Hunter, Horse, Military, Miteless Go -tuotteille ja vapaaehtoisesti 12 kuukauden ajan ostopäivästä Tickless Mini, Active, Run, Home -tuotteille (jäljempänä “Tuote”).

Tämä takuulauseke koskee vain Tuotteita, jotka kuluttaja on ostanut 1. tammikuuta 2022 alkaen Unkarissa sekä verkkosivustolta www.tickless.com (jäljempänä “Verkkokauppa”), mikä takuu ei vaikuta kuluttajan oikeuksiin muiden lakien säännösten mukaisesti, erityisesti oikeuteen vaatia tarvikkeiden takuuta. Tuotteen virheellisen suorittamisen tapauksessa kuluttajalla on oikeus käyttää tarvikevastuuoikeuksiaan ilmaiseksi.

Tuotetakuu:

6 kuukauden vapaaehtoinen takuu ei vaikuta kuluttajan oikeuteen tuotetakuuseen. Tuotteen vian ilmetessä kuluttaja voi valintansa mukaan käyttää joko tarviketakuuoikeuttaan. Tuotetakuuvaateena kuluttaja voi vaatia ainoastaan viallisen tuotteen korjaamista tai vaihtamista. Tuote on viallinen, jos se ei täytä markkinoille saattamisen aikaisia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia tai jos se ei vastaa valmistajan tuotespesifikaatiossa ilmoitettuja ominaisuuksia ja eritelmiä. Kuluttaja voi esittää tuotetakuuvaateen kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, kun Tuote on toimitettu. Tämän ajan kuluttua kuluttaja menettää tämän oikeuden. Kuluttaja, joka on kuluttaja, voi esittää tuotetakuuvaateen ainoastaan Tuotteen valmistajalle tai jakelijalle.

Takuuaika:

Takuuaika alkaa, kun uusi Tuote toimitetaan kuluttajalle tai kun tilattu Tuote vastaanotetaan. Tuotteen korjauksen tapauksessa takuuaika pidennetään sillä ajalla, jonka ajan kuluttaja ei ole voinut käyttää Tuotetta tarkoitetulla tavalla vian vuoksi. Tuotteen tai sen osan vaihdon (korjauksen) tapauksessa takuuvaateen voimassaoloaika alkaa uudelleen vaihdetulle (korjatulle) Tuotteelle (tai sen osalle) ja korjauksesta aiheutuneelle viasta.

Takuuvaatimuksen esittäminen, ehdot:

Tämän takuulausekkeen mukainen takuuvaatimus voidaan esittää vain, jos Tuotteen kauppahinta on maksettu sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Takuuvaatimuksen esittämiseksi kuluttajan on tehtävä valitus ProtectOne Oy:lle takuuajan kuluessa, joka on 2 kuukautta siitä päivästä, kun kuluttaja havaitsi (tai olisi pitänyt havaita) vian.

Valituksen vastaanottamisen jälkeen ProtectOne Oy kirjaa takuuvaatimuksen kohteena olevan Tuotteen tyypin ja määrän, kuluttajan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, tarvittaessa muut tiedot) ja valituksen päivämäärän ja antaa kirjallisen asiakirjan, joka ei ole ProtectOne Oy:n tunnustus takuuvaatimuksen perusteellisuudesta.

Valituksen tutkinnan ja takuuvaatimuksen ansioihin myöntämisen jälkeen ProtectOne Oy päättää omasta harkinnastaan – riippuen vian luonteesta – korjataanko Tuote, toimitetaanko korvaava tuote vai, jos tämä on mahdotonta tai aiheuttaisi kohtuuttomia lisäkustannuksia, palautetaanko kuluttajalle koko tai osa kauppahinnasta, jonka määrä todistetaan kuluttajan Tuotteen ostosta saamalla laskulla. Kuluttajan on tehtävä Tuote saataville valmistajalle korjattavaksi tai vaihdettavaksi.

Takuu koskee Tuotteen rakenteen tai materiaalin vikoja sekä valmistajan järjestämän Tuotteen toimituksen aikaisia vikoja. Takuu voidaan vedota esiin, jos vika on todettu valmistushetkellä saatavilla olevan teknisen tiedon perusteella. Lisäksi vian syy on oltava olemassa mainitun vian aikana.

ProtectOne Oy vapautuu takuuvelvoitteestaan, jos se osoittaa, että vian syy on syntynyt sen jälkeen, kun Tuote on toimitettu kuluttajalle. Se on myös vapautettu takuuvelvoitteesta, jos mahdolliset viat, toimintahäiriöt tai vahingot johtuvat suoraan tai välillisesti:

Tarvikkeiden ja tuotteiden takuu määräytyy Unkarin siviililain V lain ja hallituksen asetuksen 373/2021 (VI. 30.) mukaan, joka koskee kuluttajien ja yritysten välisiä tavaroiden myyntiä, digitaalisen sisällön toimittamista ja digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevien sopimusten yksityiskohtaisia sääntöjä.