Adatkezelési tájékoztató

a Tickless.com havi hírlevél-szolgáltatásával összefüggő adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató a ProtectONE Kft. marketing célú hírlevél-szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

 

 • Az adatkezelő megnevezése:

 

ProtectONE Kft.

Székhely: 1021. Budapest, Völgy utca 5/A

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: info@tickless.com

Tel: +3619201140

 

 • A kezelt személyes adatok köre:

 

A hírlevélre történő feliratkozás során az adatkezelő az érintett személyes adatai közül a vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét kezeli.

 

 • Az adatkezelés jogalapja:

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 2. A hozzájárulást az érintett a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a fent hivatkozott adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

 

 • Az adatkezelés célja:

 

 

 1. Az adatkezelés célja az adatkezelő saját információkkal, programjaival illetve termékeivel kapcsolatos meghívók, hírlevelek és értesítők küldése a megadott email címre, az érintett önkéntesesn rendelkezésre bocsátott, fent megjelölt személyes adatait, célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél, meghívó küldésre használja.

 

 1. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag, figyelemmel a VI. pontban foglaltakra, mely adattovábbításhoz az érintett a hírlevélre feliratkozás során kifejezetten hozzájárul.

 

 1. Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag érintettet terheli.

 

 

 • Az adatkezelés időtartama:

 

 

Az adatkezelés a Tickless termékek honlapján történő feliratkozással és az ehhez szükséges személyes adatok közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődik. Az érintett fent megjelölt személyes adatait kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli az adatkezelő. Amennyiben az érintett a hírlevélről leiratkozik, az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatokat az adatkezelő automatikusan törli 5 munkanapon belül.

 

 

 • Az adatkezelés módja:

 

A hírlevél megküldése a “Mailchimp” nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztrációhoz és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az érintett kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az “EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja.

 

 • Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett jogosult:

 • kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 1/391-1400

Fax: 1/391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

 • Cookiek

 

 1. Bizonyos kényelmi funkciók felhasználók részére való biztosítása úgynevezett cookie-k segítségével lehetséges. A cookie-k kisméretű szövegfile-ként definiálhatók.
  Egyes cookie-k böngészőjének bezárását követően automatikusan törlésre kerülnek, míg más cookie-k tartósabb ideig tárolásra kerülnek böngészőjében annak érdekében, hogy egy adott honlap ismételt felkeresésekor böngészője emlékezni tudjon személyes beállításaira.
 2. A Cookie-k használatának jogalapját a GDPR rendelet II. fejezete 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja biztosítja.
  Cookie-k használatát az Érintett internetes böngészőjében tudja beállítani, így erre az adatkezelő ráhatással nem rendelkezik. Cookiek-beállításai különböző internetes böngészők esetében eltérhetnek.
  Az adatkezelő Cookie-kkal összefüggésben személyes adatot nem tárol és nem kezel.
 3. Kérjük annak figyelembevételét, hogy az alapvető Cookie-k letiltása korlátozhatja a weboldal egyes alapfunkcióit.

 

 

 • Egyéb rendelkezések

 

 

 1. Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett – fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.
 2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.

Iratkozz fel hírlevelünkre és 10% kedvezménnyel vásárolhatsz oldalunkon.

Kapcsolat


Európai központ

 • 1021. Budapest, Völgy utca 5/a.
 • +3619201140
 • info@tickless.com

Észak-Amerikai központ

 • 2437 S 86th Street
  Unit A-B 33619, Tampa, Fl United States
 • +1 813 439 9129
 • info@protectonenorthamerica.com