1. Hatályos: 2022. január 1. napjától

Kérjük, hogy a www.tickless.com weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) történő vásárlás előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a vásárlás, illetve a megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban „ÁSZF”) foglaltakat.

Impresszum – Üzemeltetői adatok

Név: ProtectOne Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-1021 Budapest, Völgy u. 5/A.

Levelezési cím: H-1021 Budapest, Völgy u. 5/A.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-944010

Adószám: 22797933-2-41

E-mail: info@protectone.com

Honlap: www.tickless.com 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőség: info@tarhelypark.hu  

Weboldal: http://tárhelypark.hu/ 

Bevezető rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF tartalmazza a ProtectOne Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1021 Budapest, Völgy u. 5/A.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett 01-09-944010; adószám: 22797933-2-41; e-mail: info@protectone.com), mint szolgáltató (a továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
 2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházban a Vásárló kizárólag a jelen ÁSZF megismerését és rendelkezéseinek magára nézve kötelező érvényűként történő elfogadását követően jogosult megrendelést leadni. A Webáruházba látogató Vásárló a jelen, a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, továbbá azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.
 3. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül az ÁSZF szerint értékesíti termékeit, amelyet a Vásárló a Webáruház meglátogatásával, az általa küldött szabályszerű megrendeléssel elfogadottnak és magára nézve kötelező érvényűnek fogad el.
 4. A jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató és a Vásárló között a Webáruház használatával megkötött minden szerződésre. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen ÁSZF a Szolgáltató minden ajánlatára, szállítására és szolgáltatására egyaránt érvényes.
 5. A Vásárló a Webáruházon keresztül történő megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződéskötés céljából a regisztráció során megadott e-mailt használjon. A Vásárló megrendelése kizárólag abban az esetben lép életbe, ha a Szolgáltató a Vásárló megrendelését a megadott e-mail címre visszaigazolta.

A szerződés tárgya, Vásárlás menete

 1. A Webáruházban létrejött szerződés tárgya mindenkor a Szolgáltató által a Webáruházban kínált termékek. A Vásárlónak az első vásárlás alkalmával kell megadnia a vásárláshoz szükséges adatokat, így a nevét (vezeték és keresztnév), e-mail címét, szállítási és számlázási címét, telefonszámát. A vásárláshoz regisztrált felhasználói fiók létrehozása nem szükséges.
 2. A Vásárló felelőssége, hogy a Vásárló által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a megrendelt termék. A Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a Szolgáltató felelősségét kizárja.
 3. A Webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák. A termék végleges vételára az ÁFA-val növelt érték, amely ÁFA a számlakiállítás napján hatályos jogszabályokban meghatározott adókulcs szerint kerül kiszámításra. A feltüntetett árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. A termék vásárlásáról szóló számla elektronikus úton, a Vásárló által megadott elérhetőségre kerül megküldésre. A Szolgáltató a Webáruházban megrendelhető termék ár megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termék vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 4. A Szolgáltató a vételár megfizetéséig a termék vonatkozásában tulajdonjogát fenntartja. A termék a vételár megfizetéséig a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Webáruház útján kötött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján távollévők közötti jogügyletnek minősül.
 5. A Webáruházban a termékek kategóriákba kerültek besorolásra. A Vásárló a Webáruházban szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát.
 6. A megvásárolni kívánt termék kiválasztása után a “Kosár” gombra kattintva tetszőleges számú termék helyezhető a kosárba anélkül, hogy a Vásárlónak vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
 7. A Webáruház használata során, a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizhető a kosár tartalma. Itt lehetőség van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.
 8. Amennyiben a Vásárló nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Kosár” gombra kattintva folytathatja a vásárlást. A „Kosár” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a kiválasztott termékek megvásárlása esetén a fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).
 9.  Amennyiben a Vásárló meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint minden adatot rendben talált, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
 10.  A Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb a Vásárló megrendelésének elküldését követő 3 munkanap során e-mail útján visszaigazolja a Vásárló megrendelését.
 11.  A megrendelt termékek vételárának kiegyenlítése online lehetséges. Kizárólag Magyarország területén belül történt megrendelés és kiszállítás esetén utánvételes fizetési módra is van lehetőség.
 12.   Online fizetéskor a Vásárló két féle fizetési módot választhat: Stripe és PayPal. Fizetéskor a Vásárló átirányításra kerül a pénzügyi szolgáltató fizetőoldalára, így a fizetés nem a Webáruház oldalán, hanem közvetlenül a pénzügyi szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi pénzügyi szolgáltatók és kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A Szolgáltató semmilyen formában nem fér hozzá és nem nyer betekintést a Vásárló saját Paypal virtuális fiókjának adataiba, valamint a bankkártya-, illetve a mögötte álló bankszámla adataiba, számába, lejárati dátumába.
 13.  Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a vásárlói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok továbbításra kerülnek a pénzügyi szolgáltató, mint adatfeldolgozó részére. A szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: email cím, számlázási név, számlázási cím, rendelés végösszege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe és PayPal adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: [https://stripe.com/en-hu/privacy; https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub]
 14.  A bankkártyával történő fizetéshez a Vásárlónak az alábbi adatokra van szüksége:
  1. Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő szám)
  2. Lejárati dátum (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)
  3. Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye)
 15.  A Webáruházban a Vásárló az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
  1. VISA
  2. MasterCard
  3. Discover
  4. JCB
  5. American Express

Szállítás módjai

 1. Szállítás módjainak felsorolása, leírása belföldön, illetve külföldre egyaránt: futárszolgálat. A regionális szállítási díjakra vonatkozó részletes információk az alábbi linken érhetők el: [https://tickless.com/hu/szallitasi-informaciok/]
 2. A megrendelt terméket a Szolgáltató szerződéses partnere szállítja ki (GLS), de szükség esetén a Szolgáltató harmadik fél segítségét alvállalkozóként/közreműködőként igénybe veheti.
 3. Szállítási határidő: raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap. Abban az esetben, amennyiben a termék nincs raktáron 10 munkanap. Fentiekre tekintettel elengedhetetlen, hogy a Vásárló a Szolgáltató részére olyan címet adjon meg, ahol az egyeztetett időben át tudja venni a kiszállított terméket. A Szolgáltató ügyfélszolgálata e-mailben minden esetben tájékoztatja a Vásárlót a szállítás várható időpontjáról.
 4. Amennyiben a szállítási határidő bármilyen oknál fogva nem tartható, a Szolgáltató e-mailen erről tájékoztatást küld a Vásárlónak. A szállítási késedelemből eredően a Vásárló a Szolgáltatóval szemben semminemű kárigénnyel nem élhet.
 5. Amennyiben a szállító a terméket bármely okból pl. rossz, vagy pontatlanul megadott cím, Vásárló, átvevő nem jelenik meg az átadáskor, a kiszállítási díjat nem fizetik meg; avagy egyéb esetben, amennyiben a terméket bármilyen, akár kisebb hibára való utalással a Vásárló nem veszi, vagy nem tudja átvenni stb. úgy a terméket a szállító értesítés hagyása mellett visszaszállíthatja a Szolgáltatónak. Ezt követően a Szolgáltató és a Vásárló e-mailben új szállítási időpontot egyeztetnek. A Vásárló hibájából, Vásárló érdekkörében felmerült okból meghiúsult kézbesítés miatti újbóli kiszállítás költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.
 6. A termék kézbesítéskor a Vásárló köteles a csomagot és annak tartalmát megvizsgálni. Abban az esetben, ha a Vásárló a terméken sérülést észlel, köteles azt a szállítónak jelezni és a szállítóval a sérülés tényéről jegyzőkönyvet felvetetni. Fentiek elmulasztása esetén a Szolgáltató a termék sérülése vonatkozásában utólagos reklamációt nem fogad el.

Elállás joga

 1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül joga van feltétel és indoklás nélkül elállni vásárlási szándékától. A Vásárló az elállási szándékát legkésőbb a fenti határidő lejáratának napján jelezheti a Szolgáltató részére.
 2. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
  1. a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  2. a terméknek,
  3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

   a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja.

 3. A fenti pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
 4. Elállás esetén a Szolgáltató köteles a termékért kifizetett vételárat, beleértve a szállítási és csomagolási költséget is, visszatéríteni a Vásárlónak legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő tizennégy naptári napon belül. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. A Szolgáltató a termék visszaküldés költségeinek viselését nem vállalja.
 5. Amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen, vagy a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóan használta, akkor a Szolgáltató kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt. a Szolgáltató kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni.
 6. A Vásárló által visszaküldött termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, sérüléséből, a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenésért felel, és a Szolgáltató a termék értékcsökkenését jogosult a termék Vásárló részére visszatérítendő árából levonni, az értékcsökkenéssel arányos összeget az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíteni, ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonni. A Szolgáltató a Vásárló által visszaküldött terméket bevizsgáltatja, vizsgálva a termék általános állapotát, különös tekintettel a használatának időtartamára. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, vételára és a fentiek szerinti használatból eredő elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
 7. Az Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.

Szavatosság, Jótállás

Kellékszavatosság:

 1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3. A Vásárló (ha fogyasztónak minősül) az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A 10.000,-Ft értékhatárt el nem érő és a Szolgáltató által garantáltan 6 hónapig működő termékek esetén a szavatossági jogok gyakorlására nyitva álló határidő 6 hónap.
 4. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

 1. A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
 2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti (vállalkozás esetén 1 éven belül). A 10.000,-Ft értékhatárt el nem érő és a Szolgáltató által garantáltan 6 hónapig működő termékek esetén a szavatossági jogok gyakorlására nyitva álló határidő 6 hónap. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
 5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja (a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani), hogy:
  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

Jótállás

 1. A Webáruházban kapható termékekre a vonatkozó jogszabály szerinti jótállási feltételek érvényesek. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.
 2. A kötelező jótállás 1 év, a 10.000,-Ft értékhatárt el nem érő termékek esetén 6 hónap jótállási időt biztosít a Szolgáltató,  melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja.
 3. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített termékekre vonatkozik. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló („Fogyasztó”) érvényesíthet.
 4. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
  1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  2. gyártási szám vagy egyedi azonosító címkék sérülése, olvashatatlanná válása,
  3. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  4. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  5. elemi kár, természeti csapás okozta.
 5. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
  1. elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
  2. ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló választása szerint a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
 6. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Vegyes rendelkezések

 1. A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek. A Szolgáltató a szerződéseket nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, utólag a szerződések nem megtekinthetőek. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 2. A Szolgáltató által üzemeltett www.tickless.com weboldal és Webáruház a magyar jog szerint működik, így a Webáruházban kötött minden ügylet vonatkozásában a mindekor hatályos magyar jogszabályok, Magyarország joga az irányadó.
 3. A weboldalon, illetve a Webáruházban szereplő árlistákon, leírásokon, készletinformációkon, képeken és rajzokon, valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok a termék méretére, súlyára, árára, színére és egyéb jellemzőire vonatkozóan csak tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató a termékek műszaki továbbfejlesztésével, illetve megszűntetésével kapcsolatos jogát fenntartja.
 4. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy a Webáruházban technikai hiba miatt a termékek leírása téves adatokat tartalmaz, valamint a tényleges piaci ártól jelentősen eltérő, avagy téves ár jelenik meg. A Szolgáltató az elírásokért, téves adatra vagy árra való hivatkozással esetlegesen támasztott Vásárlói kártérítési igényekért felelősséget nem vállal.
 5. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azon tévedésekért, amelyet a Vásárló a megrendelés során követ el, sem az internet szolgáltatás minőségéből vagy hiányából eredő teljesítetlen megrendelésekért, sem az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
 6. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, a www.tickless.com honlapon történő közzététel mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap, illetve a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
 7. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a www.tickless.com honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
 8. A www.tickless.com honlapon, valamint a Webáruházban megjelenített tartalom (beleértve, de nem kizárólagosan a termékek, leírások, képek, adatok) szerzői jogi védelem alatt áll.
 9. A Webáruház személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata a jelen ÁSZF részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: [https://tickless.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato/A Webáruház sütiket használ, a sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: [https://tickless.com/hu/cookie-szabalyzat/
 10. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.