1. Effectief: vanaf 1 januari 2022

  Lees dit document zorgvuldig door voordat u een aankoop doet op de website www.tickless.com (hierna te noemen de “Webshop”), omdat u door uw aankoop of bestelling af te ronden akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (hierna te noemen de “AV”).

  Afdruk – Operatorgegevens

  Naam: ProtectOne Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

  Geregistreerd kantoor: H-1021 Budapest, Völgy u. 5/A.

  Registrerende rechtbank (autoriteit): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  Bedrijfsregistratienummer: 01-09-944010

  Belastingnummer: 22797933-2-41

  E-mail: info@protectone.com Website: www.tickless.com

  Details van de webhosting provider: Naam: Websupport Magyarország Kft Locatie: Victor Hugo Str. 18-22, 1132 Boedapest, Hongarije Contact: info@tarhelypark.hu Website: https://tarhelypark.hu/

  I. INLEIDENDE BEPALINGEN

  1. De huidige Algemene Voorwaarden bevatten de algemene voorwaarden voor het gebruik van de webshop die wordt geëxploiteerd door ProtectOne Korlátolt Felelősségű Társaság (gevestigd te H-1021 Boedapest, Völgy u. 5/A; ondernemingsnummer: 01-09-944010; belastingnummer: 22797933-2-41; e-mail: info@protectone.com) als dienstverlener (hierna te noemen “Dienstverlener”).

  2. In de webshop die wordt geëxploiteerd door de Dienstverlener heeft de Klant het recht om een bestelling te plaatsen nadat hij/zij de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard als bindende clausules voor hem/haar. De Klant die de webshop bezoekt, aanvaardt de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die door de Dienstverlener worden verstrekt en erkent deze als bindend voor hem/haar. De Klant kan een consument of een bedrijf zijn, waarvoor in bepaalde gevallen verschillende regels van toepassing kunnen zijn.

  3. De Dienstverlener verkoopt zijn producten via de webshop overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, die de Klant zal aanvaarden als bindend door de webshop te bezoeken en een geldige bestelling te plaatsen.

  4. De huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die zijn gesloten tussen de Dienstverlener en de Klant via de webshop. Tenzij anders vermeld, zijn deze Algemene Voorwaarden gelijkelijk van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van de Dienstverlener.

  5. Door een bestelling te plaatsen via de webshop stemt de Klant uitdrukkelijk in met het gebruik door de Dienstverlener van het tijdens de registratie verstrekte e-mailadres voor het doel van het sluiten van de overeenkomst. De bestelling van de Klant wordt alleen effectief nadat de Dienstverlener de bestelling van de Klant heeft bevestigd naar het opgegeven e-mailadres.

  II. ONDERWERP VAN HET CONTRACT, AANKOOPPROCEDURE

  1. Het onderwerp van het contract dat wordt afgesloten in de Webshop zijn te allen tijde de producten die door de Dienstverlener in de Webshop worden aangeboden. De Klant dient – op het moment van de eerste aankoop – de vereiste gegevens voor de aankoop te verstrekken, zoals naam (voornaam en achternaam), e-mailadres, aflever- en factuuradres, telefoonnummer. Het is niet nodig om een geregistreerd gebruikersaccount aan te maken om een aankoop te doen.

  2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat alle door de Klant verstrekte gegevens nauwkeurig worden ingevoerd, aangezien de bestelde producten worden gefactureerd en geleverd volgens de verstrekte gegevens. Door een bestelling te

  plaatsen, erkent de Klant dat de Dienstverlener elke aansprakelijkheid uitsluit voor prestaties op basis van onnauwkeurige gegevensinvoer.

  3. De prijzen die in de Webshop worden vermeld, zijn brutoprijzen, inclusief btw tegen het huidige tarief. De uiteindelijke aankoopprijs van het product is de btw, die wordt berekend volgens het belastingtarief dat is vastgesteld door de geldende wetgeving op de datum van facturering. De vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten. De factuur voor de aankoop van het product wordt elektronisch verzonden naar de contactgegevens die door de Klant zijn verstrekt. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de prijs van de bestelde producten op de Webshop te wijzigen, waarbij de wijziging van kracht wordt op hetzelfde moment dat het product op de website wordt gepubliceerd. De wijziging heeft geen nadelige invloed op de aankoopprijs van het product dat reeds is besteld en bevestigd door de Dienstverlener.

  4. De Dienstverlener behoudt zich het eigendomsrecht van het product voor totdat de aankoopprijs is betaald. Een via de Webshop gesloten contract is een rechtshandeling tussen afwezigen onder het Besluit van de Regering betreffende de gedetailleerde regels van contracten tussen consumenten en bedrijven.

  5. In de Webshop zijn producten ingedeeld in categorieën. Door op de productcategorieën in de Webshop te klikken, kan de Klant het gewenste productassortiment en de individuele producten daarbinnen selecteren. Klik op het product om de foto, het artikelnummer, de beschrijving en de prijs van het product te vinden.

  6. Na het selecteren van het product dat u wilt kopen, kunt u elk gewenst aantal producten aan uw winkelwagen toevoegen door op de knop “Winkelwagen” te klikken, zonder enige verplichting om te kopen of te betalen, aangezien het toevoegen aan de winkelwagen geen aanbod vormt.

  7. U kunt te allen tijde de inhoud van uw winkelwagen controleren door te klikken op het pictogram “Winkelwagen bekijken” bovenaan de website. Hier kunt u geselecteerde producten uit de mand verwijderen of het aantal items in de mand wijzigen.

  8. Als de Klant geen verdere producten wil selecteren en toevoegen aan de winkelwagen, kan de Klant doorgaan met winkelen door te klikken op de knop “Winkelwagen”. Na het klikken op de knop “Winkelwagen” worden de inhoud van de winkelwagen weergegeven en de totale aankoopprijs voor de geselecteerde producten. Daarna wordt de Klant gevraagd om gebruikersgegevens in te vullen (aflevermethode, betaalmethode, contactgegevens).

  9. Als de Klant tevreden is met de inhoud van de winkelwagen die overeenkomt met de producten die hij/zij wil bestellen en dat alle gegevens juist zijn, door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken, erkent de Klant uitdrukkelijk dat zijn/haar aanbod wordt geacht te zijn gedaan en dat zijn/haar verklaring onderworpen zal zijn aan betaling in geval van bevestiging door de Dienstverlener overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

  10. De Klant kan te allen tijde een bestelling plaatsen. De Dienstverlener zal de bestelling van de Klant binnen uiterlijk 3 werkdagen na verzending van de bestelling per e-mail bevestigen.

  11. Betaling van de aankoopprijs van de bestelde producten is mogelijk online. In het geval van bestellingen en leveringen binnen Hongarije is ook betaling onder rembours mogelijk.

  12. Bij betaling online kan de Klant kiezen tussen twee betaalmethoden: Stripe of Paypal. De betaling wordt niet gedaan op de website van de Webshop, maar rechtstreeks op de site van de financiële dienstverlener, die werkt volgens de regels en beveiligingsnormen van

  internationale financiële dienstverleners en kaartmaatschappijen. De Dienstverlener heeft geen toegang tot en krijgt geen inzicht in de gegevens van de virtuele account van de Klant, evenals de gegevens, nummer en vervaldatum van de creditcard of de bankrekening erachter.

  13. De Klant erkent dat de volgende persoonsgegevens die door de Dienstverlener in zijn klantendatabase zijn opgeslagen, worden doorgegeven aan de financiële dienstverlener als gegevensverwerker. De volgende gegevens worden doorgegeven door de gegevensverwerker: e-mailadres, factuurnaam, factuuradres, totaalbedrag van de bestelling. De aard en het doel van de gegevensverwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door de gegevensverwerker zijn te vinden in de gegevensverwerkingsinformatie van Stripe en PayPal, op de volgende link: [https://stripe.com/en-hu/privacy; https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub]

  14. De volgende gegevens zijn vereist voor betaling met een creditcard:

  1. Kaartnummer (het nummer dat op de voorkant van de kaart is geëmbosseerd of afgedrukt)

  2. Vervaldatum (nummer in dd/mm-formaat, geëmbosseerd of afgedrukt op de voorkant van de kaart)

  3. Validatiecode (laatste drie cijfers van de nummerreeks op het handtekeningspaneel op de achterkant van de kaart)

  15. In de Webshop kan de Klant betalen met de volgende creditcards:

  1. VISA

  2. MasterCard

  3. Discover

  4. JCB

  5. American Express

  III. LEVERING

  1. Lijst en beschrijf de leveringsmiddelen, zowel nationaal als internationaal: koeriersdienst. Gedetailleerde informatie over regionale leveringskosten is beschikbaar op [https://tickless.com/en/shipping-information/]

  2. Het bestelde product wordt geleverd door de contractuele partner van de Dienstverlener (GLS), maar indien nodig kan de Dienstverlener de hulp inroepen van een derde partij als onderaannemer.

  3. Leveringstijd: voor producten op voorraad, 5 werkdagen na orderbevestiging. In geval van producten die niet op voorraad zijn, is de levering tot 10 werkdagen. Gezien het bovenstaande is het essentieel dat de Klant de Dienstverlener voorziet van een adres waar de Klant het geleverde product op het afgesproken tijdstip kan ophalen. De klantenservice van de Dienstverlener zal de Klant altijd per e-mail informeren over de verwachte levertijd.

  4. Indien de leveringsdatum om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, zal de Dienstverlener de Klant per e-mail informeren. De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding van de Dienstverlener als gevolg van de vertraging in de levering.

  5. Indien de koerier om welke reden dan ook het product niet kan leveren, bijvoorbeeld door een onjuist of onnauwkeurig opgegeven adres, verschijnt de Klant of ontvanger niet op het moment van levering, wordt de leveringskosten niet betaald; of in elk ander geval,

  als het product niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geaccepteerd door de Klant, zelfs als dit te wijten is aan een klein defect, enz., kan het product worden teruggestuurd naar de Dienstverlener, die door de koerier op de hoogte wordt gesteld. De Dienstverlener en de Klant zullen vervolgens via e-mail een nieuwe leveringsdatum afspreken. De kosten voor opnieuw bezorgen als gevolg van het falen van de levering als gevolg van de fout van de Klant of om andere redenen in het belang van de Klant komen voor rekening van de Klant.

  6. Bij levering van het product dient de Klant het pakket en de inhoud ervan te inspecteren. In het geval dat de Klant schade aan de goederen opmerkt, is hij/zij verplicht de koerier hiervan op de hoogte te stellen en de koerier een rapport over de schade te laten opstellen. Bij het nalaten hiervan zal de Dienstverlener geen enkele latere klacht met betrekking tot de schade aan het product accepteren.

  IV. RECHT OP HERROEPING

  1. De Klant, die een consument is, heeft het recht om zich binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het bestelde product zonder enige voorwaarden en zonder opgave van redenen terug te trekken uit de aankoop. De Klant dient de Dienstverlener uiterlijk op de laatste dag van de bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen van zijn/haar voornemen om zich terug te trekken uit het contract.

  2. De consument heeft het recht op herroeping zonder opgave van redenen overeenkomstig Artikel 20 van Regeringsbesluit 45/2014 (26.II.). De consument kan het recht op herroeping uitoefenen:

  1. in het geval van een overeenkomst voor de verkoop van goederen,

  2. in het geval van een product,

  3. in het geval van een overeenkomst voor de verkoop van meerdere producten, waarbij de levering van elk product op verschillende tijdstippen plaatsvindt, tot het laatste geleverde product

  binnen een bepaalde tijdslimiet vanaf de datum van ontvangst door de consument of een derde, anders dan de vervoerder zoals aangegeven door de consument.

  3. In geval van herroeping is de Dienstverlener verplicht om de aankoopprijs van het product, inclusief verzend- en verpakkingskosten, aan de Klant terug te betalen uiterlijk veertien kalenderdagen na de herroeping en de terugzending van het product. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet de Klant zelf de retourzending van het product regelen op eigen kosten. De Dienstverlener draagt niet de kosten van het retourneren van het product.

  4. Indien het product niet voor het beoogde doel is gebruikt of indien het buiten het noodzakelijke gebruik is gebruikt om de aard, eigenschappen en werking van het product te bepalen, kan de Dienstverlener compensatie eisen voor eventuele schade, verlies of waardevermindering van het product. De Dienstverlener is alleen verplicht de volledige aankoopprijs aan de Klant terug te betalen indien het product onbeschadigd wordt geretourneerd.

  5. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product dat door de Klant wordt geretourneerd als gevolg van gebruik, schade of onjuist gebruik van het product buiten het noodzakelijke gebruik om de aard, eigenschappen en werking van het product te bepalen, en de Dienstverlener is gerechtigd om de waardevermindering van het product in mindering te brengen op de prijs van het product dat aan de Klant moet

  worden terugbetaald, om het bedrag evenredig aan de waardevermindering te eisen bij terugbetaling van de aankoopprijs van het product dat wordt beïnvloed door het herroepingsrecht, en dit bedrag in mindering te brengen op de terug te betalen aankoopprijs. De Dienstverlener inspecteert het product dat door de Klant is geretourneerd, waarbij de algehele staat van het product wordt onderzocht, met name de duur van het gebruik ervan. De omvang van de waardevermindering wordt bepaald op basis van de aard van het betreffende product, de aankoopprijs en de mate van slijtage als gevolg van het gebruik zoals hierboven beschreven.

  6. De Dienstverlener wijst de Klant uitdrukkelijk op het feit dat de Klant zijn recht op herroeping niet kan uitoefenen overeenkomstig Artikel 29 van Regeringsbesluit 45/2014 (II.26.).

  V. GARANTIE, GARANTIE

  A) Wettelijke garantie:

  1. In geval van gebrekkige prestaties door de Dienstverlener kan de Klant een beroep doen op garantie tegen de Dienstverlener overeenkomstig de regels van het Hongaarse Burgerlijk Wetboek.

  2. De Klant kan naar eigen keuze de volgende claims indienen onder de garantie: verzoek om reparatie of vervanging, tenzij de vervulling van de claim gekozen door de Klant onmogelijk is of onevenredige bijkomende kosten voor het bedrijf met zich zou meebrengen vergeleken met de vervulling van zijn/haar andere claim. Als reparatie of vervanging niet werd of niet kon worden aangevraagd, kan de Klant een evenredige verlaging van de prijs verzoeken of het gebrek laten repareren of vervangen door een andere partij op kosten van het bedrijf of, als laatste redmiddel, zich terugtrekken uit het contract. De Klant kan zijn recht op garantie voor accessoires overdragen aan een ander, maar de kosten van een dergelijke overdracht komen voor rekening van de Klant, tenzij dit gerechtvaardigd was of het bedrijf hiervoor een reden heeft gegeven.

  3. De Klant (indien consument) kan zijn/haar garantieclaims gedurende de 2-jarige verjaringstermijn vanaf de datum van ontvangst voor productdefecten die aanwezig waren op het moment van levering van het product, afdwingen. Na het verstrijken van de tweejarige verjaringstermijn kan de Koper zijn garantie niet langer afdwingen. In geval van een overeenkomst gesloten met een niet-consument, kan de gerechtigde zijn garantieclaims gedurende de verjaringstermijn van 1 jaar vanaf de datum van ontvangst afdwingen. In het geval van producten onder de waardegrens van HUF 10.000 en gegarandeerd door de Dienstverlener om gedurende 6 maanden te werken, is de periode voor het uitoefenen van garantie rechten 6 maanden.

  4. De Klant kan een garantieclaim indienen tegen de Dienstverlener.

  5. Binnen zes maanden na de uitvoeringsdatum is de handhaving van een garantieclaim onderworpen aan geen andere voorwaarden dan de melding van het gebrek, als de Klant bewijst dat het product is geleverd door het bedrijf dat de Webshop exploiteert. Echter, na het verstrijken van zes maanden na de uitvoeringsdatum, is de Klant verplicht te bewijzen dat het gebrek dat door de Klant is ontdekt, reeds aanwezig was op het moment van de uitvoering.

  B) Standaardgarantie (voor product):

  1. In het geval van een defect aan het product kan de Klant naar eigen keuze aanspraak maken op garantie voor accessoires of de productgarantie. De Klant heeft echter niet het recht om tegelijkertijd zowel een garantieclaim als een productgarantieclaim voor hetzelfde defect in te dienen.

  2. Als een productgarantieclaim kan de Klant alleen reparatie of vervanging van het defecte product aanvragen.

  3. Het product is defect als het niet voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de wet op het moment dat het op de markt werd gebracht of als het niet voldoet aan de kenmerken zoals beschreven door de fabrikant.

  4. De Klant kan een productgarantieclaim indienen binnen twee jaar na de datum waarop het product door de fabrikant op de markt is gebracht (binnen een jaar in het geval van een zakelijke entiteit). Na het verstrijken van de tweejarige periode verliest de Klant dit recht. De Klant dient de fabrikant onverwijld op de hoogte te stellen van het gebrek nadat hij dit heeft ontdekt. Een defect dat binnen twee maanden na de ontdekking van het defect is gemeld, wordt geacht zonder vertraging te zijn gemeld. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de vertraging bij het melden. De Klant kan zijn recht om aanspraak te maken onder de productgarantie uitoefenen tegen de fabrikant of distributeur van het product. In het geval van producten onder de waardegrens van HUF 10.000 en gegarandeerd door de Dienstverlener om gedurende 6 maanden te werken, is de periode voor het uitoefenen van garantie rechten 6 maanden.

  5. De fabrikant (distributeur) wordt alleen vrijgesteld van de verplichting tot productgarantie als hij kan bewijzen (en slechts één reden is voldoende om de vrijstelling te rechtvaardigen) dat:

  1. hij het product niet heeft vervaardigd of in de handel heeft gebracht in het kader van zijn bedrijf, of

  2. het gebrek niet detecteerbaar was volgens de stand van de wetenschap en technologie op het moment dat het product op de markt werd gebracht; of

  3. het gebrek in het product voortvloeit uit de toepassing van een wet of een verplichte norm voorgeschreven door een overheidsinstantie.

  C) Garantie:

  1. Producten die beschikbaar zijn in de Webshop vallen onder de garantievoorwaarden volgens de geldende wetgeving. In geval van gebrekkige prestaties is de Dienstverlener verplicht om een garantie te bieden in overeenstemming met de bepalingen van Besluit 151/2003 (IX. 22.) betreffende de verplichte garantie voor bepaalde duurzame consumptiegoederen.

  2. De verplichte garantieperiode is 1 jaar, voor producten onder de waardegrens van HUF 10.000 biedt de Dienstverlener een garantieperiode van 6 maanden, die ingaat vanaf de datum van levering van het product aan de Klant.

  3. Het (onderwerp) toepassingsgebied van de Verordening is alleen van toepassing op producten die worden verkocht onder een nieuw consumentencontract gesloten in Hongarije. Alleen de Klant die consument is (“Consument”) kan de garantieaanspraken uitoefenen.

  4. Een defect valt niet onder de garantie als de oorzaak van het defect optrad nadat het product aan de Klant was geleverd, bijvoorbeeld als het defect verband houdt met

  1. onjuiste installatie (tenzij de installatie is uitgevoerd door de Dienstverlener of diens vertegenwoordiger of als de onjuiste installatie te wijten is aan een fout in de gebruiksaanwijzing)

  2. schade of onleesbaarheid van het serienummer of unieke identificatielabels,

  3. misbruik, het niet naleven van de instructies in de handleiding,

  4. onjuiste opslag, verkeerd gebruik, schade,

  5. schade veroorzaakt door natuurrampen.

  5. In geval van een defect gedekt door de garantie, kan de Klant

  1. in de eerste plaats, naar eigen keuze, reparatie of vervanging eisen, tenzij de gekozen garantieclaim onmogelijk te vervullen is of onevenredige bijkomende kosten voor de Dienstverlener met zich mee zou brengen in vergelijking met de vervulling van de andere garantieclaim, rekening houdend met de waarde van het product in zijn gebrekkige staat, de ernst van de contractbreuk en de schade aan de belangen van de Klant veroorzaakt door de vervulling van de garantieclaim;

  2. naar eigen keuze, een evenredige verlaging van de aankoopprijs vragen, het defect zelf repareren of laten repareren door een andere partij op kosten van de Dienstverlener, of zich terugtrekken uit het contract als de Dienstverlener niet heeft toegezegd het defecte product te repareren of te vervangen, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn kan nakomen, zonder afbreuk te doen aan de belangen van de Klant, of als het belang van de Klant bij reparatie of vervanging is komen te vervallen door vertraging in de uitvoering;

  6. De Klant heeft niet het recht om tegelijkertijd een garantieclaim en een garantieclaim voor hetzelfde defect in te dienen.

  VI. DIVERSEN

  1. Het contract dat wordt afgesloten via de Webshop vormt geen schriftelijk contract. De Dienstverlener bewaart de contracten niet, dus deze zijn achteraf niet toegankelijk en kunnen niet worden ingezien. De Dienstverlener is niet gebonden aan enige gedragscode.

  2. De website www.tickless.com en de Webshop die wordt beheerd door de Dienstverlener vallen onder het Hongaarse recht, dus alle transacties die worden afgesloten in de Webshop worden beheerst door de wetten van Hongarije.

  3. De verstrekte gegevens op de prijslijsten, beschrijvingen, voorraadinformatie, foto’s, tekeningen en andere documenten op de website en in de Webshop met betrekking tot de grootte, het gewicht, de prijs, de kleur en andere kenmerken van de producten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om technische verbeteringen aan te brengen aan de producten of de producten stop te zetten.

  4. Zelfs met de grootste zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de beschrijving van producten in de Webshop onjuiste informatie bevat als gevolg van een technische fout, of dat de prijs onjuist is of aanzienlijk afwijkt van de werkelijke marktprijs. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims die de Klant kan hebben met betrekking tot typografische fouten, onjuiste gegevens of onjuiste prijzen die worden weergegeven.

  5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten die door de Klant zijn gemaakt tijdens het bestelproces, noch voor niet-uitgevoerde bestellingen als gevolg van slechte kwaliteit of gebrek aan internetdienst, noch voor niet-uitgevoerde bestellingen als gevolg van verloren e-mails als gevolg van technische redenen. Geen van de partijen zal aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in het geval dat een dergelijke niet-nakoming geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door overmacht.

  6. De Dienstverlener is gerechtigd om eenzijdig de huidige Algemene Voorwaarden te wijzigen door deze te publiceren op de website www.tickless.com. De gewijzigde bepalingen worden van kracht voor de Klant bij het eerste gebruik van de website of de Webshop en zijn van toepassing op alle bestellingen die na de wijziging zijn geplaatst.

  7. De technische informatie die nodig is voor het gebruik van de Webshop, die niet is opgenomen in de huidige Algemene Voorwaarden, wordt verstrekt door andere informatie die beschikbaar is op de website www.tickless.com.

  8. De inhoud (inclusief maar niet beperkt tot producten, beschrijvingen, afbeeldingen, gegevens) die wordt weergegeven op de website www.tickless.com en in de Webshop is beschermd door auteursrecht.

  9. Het beleid van de Webshop met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens maakt deel uit van de huidige Algemene Voorwaarden, die te vinden zijn op [https://tickless.com/en/data-protection/]. De Webshop maakt gebruik van cookies, het cookiebeleid is beschikbaar op [https://tickless.com/en/cookie-policy/].

  10. De ongeldigheid van bepaalde bepalingen van de huidige Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de contractuele voorwaarden. De partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die het doel van de oorspronkelijke bepaling en de intentie het beste dient.